WIP’ANIOS Premium

Alkolsüz Dezenfeksiyon Mendili

Ürün Özellikleri

 • Temizleyici ve dezenfektan emdirilmiş kullanıma hazır viskoz mendil formundadır.
 • Kullanım kolaylığı ve geniş bir alanı temizleme ve dezenfekte etme özelliği sağlayan uygun ebatlardadır.
 • Bakterisidal (MRSA dahil), fungusidal, virusidal (Norovirus dahil geniş bir virüsidal etki) ve tüberkülosidal etkinliktedir.
 • EN 16615 Mendil Uygulama Normu’na uygundur.
 • %100 doğada geri dönüştürülebilir özelliktedir.

Kullanım Alanları

 • Sterilizasyon / yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirmeyen, yarı kritik ve kritik olmayan tüm ekipman ve tıbbi malzemelerin kolay temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla geliştirilmiştir.
 • Kan veya vücut sıvıları ile temas etmiş (HIV-1 ve HBV içerme riski yüksek) yüzey ve nesnelerin temizliği ve dezenfeksiyonu sırasında kirliliğin öncelikle emici bir materyalle alınması, ardından WIP’ANIOS Premium ile silinmesi önerilir.

Kullanım Şekli

Kullanım Önlemleri

 • Sağlık personeline bulaş riskini azaltmak için kan ve vücut sıvıları ile temas riski olan tüm durumlarda tek kullanımlık eldiven, önlük, maske gibi kişisel koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Ürün başka kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.
 • Ciltle temasından kaçınmalıdır.
 • Ürünün göz ile temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkanmalı ve ürün etiketi ile birlikte bir uzmana danışılmalıdır.
 • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
 • Üretici firma önerileri takip edilmelidir.

Yaşam için elele...

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

Tenty 403X

Muayene Eldiveni

Sterix Supreme Soft PF

Cerrahi Eldiven

Encore Latex Micro

Steril Microcerrahi Eldiveni

InTouch Sense

Cerrahi Eldiven