Ürün Özellikleri

 • Çift etkilidir; deterjan ve dezenfektan kombinasyonu ile yerler ve yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu amacıyla geliştirilmiştir.
 • Konsantredir, suyla seyreltilerek hazırlanır.
 • Hastane ortamlarından izole edilen dirençli bakteriler dahil bakterisid, virüsid, fungusid ve tüberkülosid etkinlik sağlar.
 • Aldehit içermeyen formülü ile çevre ve kullanıcı dostudur.
 • Az miktarda kullanım ile ekonomik kullanım imkanı sağlar.

Kullanım Alanları

Islanmasında sakınca olmayan tüm zemin ve yüzeyler; koridorlar, duvarlar ve medikal ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanımı uygundur.

Temizlik ve dezenfeksiyonun bir arada amaçlandığı enfeksiyon riski yüksek ve kritik tüm hasta bakım alanlarında kullanılabilir.

Kullanım Şekli

 • Sulandırılarak hazırlanır.
 • Yüzeyin durumuna göre silem ya da paspaslama ile uygulanır.
 • Gerekli temas süresi beklenir.
 • Durulama gerektirmez.
 • İhtiyaç durumunda ve kurumun temizlik prosedüründe belirlenen sıklıkta uygulama tekrarlanır.
 • Kan veya vücut sıvıları ile temas etmiş (HIV-1 ve HBV içerme riski yüksek) yüzey ve nesnelerin temizliği ve dezenfeksiyonu sırasında kirliliğin öncelikle emici bir materyalle alınması, ardından SURFANIOS Premium ile silinmesi önerilir.

Kullanım Önlemleri

 • Sağlık personeline bulaş riskini azaltmak için kan ve vücut sıvıları ile temas riski olan tüm durumlarda tek kullanımlık eldiven, önlük, maske, göz koruyucu gibi kişisel koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Cilt ile teması önlenmelidir.
 • Ürün başka kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.
 • Yutulmamalıdır.
 • Ürünün göz ile temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkanmalı ve ürün etiketi ile birlikte bir uzmana danışılmalıdır.
 • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
 • Yüzeylere teması durumunda beklenmeden temizlenmelidir.
 • Üretici firma önerileri takip edilmelidir.

Yaşam için el ele

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

Tenty 403X

Muayene Eldiveni

Sterix Supreme Soft PF

Cerrahi Eldiven

Encore Latex Micro

Steril Microcerrahi Eldiveni

InTouch Sense

Cerrahi Eldiven