Ürün Özellikleri

Sprey Deterjan – Dezenfektan

 • Kullanıma hazır ürün
 • Geniş mikrobiyal spektrum: Yüzeylerde sporosidal etkinlik
 • Klor içermeyen formülasyon
 • Uygulama sonrasında iz bırakmaz

Kullanım Alanları

Suya batırılamayan tıbbi cihazlar ve invaziv olmayan aletler (steteskoplar, kablolar ve konnektörler, basınç sensörleri, kanda şeker ölçüm materyalleri, vb) için geniş spektrumlu deterjan ve dezenfektan.

Özellikleri

 • Berrak sıvı solüsyon
 • +20°C’de pH : ≈ 7,5
 • Isıdan uzak tutunuz
 • +5°C ila +25°C’de saklandığında stabildir

Kimyasal İçerik

Sıvı orta içinde Hidrojen peroksit (50 mg/g i.e. 5%), etanol (91,6 mg/g).

Kullanım İçin Önlemler

 • Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (Kimyasal ürünlerin sınıflandırma ve etiketlemesi ile ilgili Avrupa kurallarına göre hazırlanmıştır)
 • +5°C ila +25°C’ DİK POZİSYONDA muhafaza ediniz
 • Tıbbı cihaz Sınıf IIb (93/42/ EEC Direktifi düzenlenmiş şekliyle)

Ambalaj

 • 1 L’lik 6 şişe

Yaşam için el ele

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

Tenty 403X

Muayene Eldiveni

Sterix Supreme Soft PF

Cerrahi Eldiven

Encore Latex Micro

Steril Microcerrahi Eldiveni

InTouch Sense

Cerrahi Eldiven