ANIOSYME SYNERGY 5

Konsantre Enzimatik Deterjan

Ürün Özellikleri

5 Enzim İçerikli Benzersiz Ürün

 • Geniş spektrumlu performansı ile enzimli deterjan
 • Çoklu uygulama: Daldırma, ultrasonik banyo, alet yıkama makineleri
 • Alet yıkama makinelerinde 1 dakika da etkinlik
 • Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir (yumuşatılmış su, çeşme suyu vb.)
 • Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
 • Uçucu organik madde içermeyen formül

Kullanım Alanları

Cerrahi ve medikal ekipmanların, endoskopların ve tıbbi cihazların daldırılarak, ultrosonik banyolarda, otomatik alet yıkama makinelerinde ve tunelli yıkama makinelerinde temizliğinde. ANIOSYME SYNERGY 5 enzimlidir (amilaz, selülaz, lipaz, mannanaz ve proteaz), her çeşit kirlilik üzerine geniş spektrumlu performans sağlar.

Özellikleri

 • Akışkanlık (konsantre ürün): 10 mPa.s
 • Yoğunluk: yaklaşık 1.115
 • pH (konsantre ürün): yaklaşık 8
 • pH (sulandırılmış ürün): yaklaşık 7.25 (nötral)
 • Mevcut temizlik performans indikatörleri ile test edilmiştir:
  • Faklı tip organik kirli yüklü daldırma banyosunda (yağ ve kan) temizlik/dezenfeksiyon planı
  • Alet yıkama makinelerinde kullanılan performans testleri
  • ATP metre
  • EN 15883 “Alman”olarak bilinen ultrasonik banyolar için standart
Kimyasal İçerik

İyonik yüzey aktif ajanlar,sekuesterik ajan, stabilize ajan, enzim mkopleksi, eksipiyanlar.

Kullanım Talimatı

 • % 0.1 ila %0.5 aralığında seyreltilerek kullanılır. Organik kirlilik oranı ve temizlik yöntemine uygun olarak konsantrasyon, seyreltme suyunun sıcaklığını ve temas süresini ayarlayınız
 • Gerekliyse fırçalayınız
 • Etraflıca durulayınız
 • Maksimum sıcaklık: 60°C

Kullanım İçin Önlemler

 • Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (Kimyasal ürünlerin sınıflandırma ve etiketlemesi ile ilgili Avrupa kurallarına göre hazırlanmıştır)
 • Depolama: +5°C ila +35°C aralığında muhafaza ediniz
 • Tıbbi cihaz Sınıf I (93/42/ EEC Direktifi düzenlenmiş şekliyle)

Yaşam için elele...

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

Tenty 403X

Muayene Eldiveni

Sterix Supreme Soft PF

Cerrahi Eldiven

Encore Latex Micro

Steril Microcerrahi Eldiveni

InTouch Sense

Cerrahi Eldiven