ANIOSRUB 85 NPC

Alkol Bazlı El Antiseptiği

Ürün Özellikleri

El Ovalama İçin Hidroalkolik El Antiseptiği

S.E.S. (Safety, Efficiency, Simplicity)

Güvenlik
 • Tek kullanımlık, kilitli ve doz pompalı ambalajı ile güvenli kullanım sağlar
Etkinlik
 • Geniş antimikrobiyal etkinlik: bakteri, maya, küf ve virüslere karşı etkilidir
 • Hijyenik Kullanım: 3ml /30 saniye
 • Cerrahi Kullanım: 2x3ml / 2×45 saniye
 • Hidroalkolik solüsyon su ile kullanılmaz
Kolaylık
 • Gereksiz tüketimi önlemek ve pratik kullanım için her şişede doz pompası takılıdır

Kullanım Alanları

Ovalama tekniği ile hijyenik ve cerrahi el antisepsisi uygulamaları

Hijyenik el antisepsisi uygulanması gereken durumlar: Eldivenlerin çıkarılmasından sonra; işe başlamadan önce ve sonra; günlük aktivitelerde, otelcilik (yemek, temizlik vs.) hizmetlerinde; bütünlüğü bozulmamış sağlıklı cilt ile temas içeren uygulamalar öncesi ve sonrası; izolasyon uygulanan hasta ile temastan sonra; invaziv girişim uygulamalarından önce (Periferik IV katater, üriner katater ve bunlara benzer girişimlerde)

Enfekte hastayla veya çevresindeki ekipmanlara temastan sonra; hastalar arasında herhangi bir kontaminasyon oluşabilecek işlemler sonrasında; koruyucu amaçlı izole edilmiş hastayla temas öncesi; lomber ponksiyon, parasentez, eklem içi sıvı drenaj vb. işlemlerden önce; damar içi kataterler, plevral drenaj, implant vb. uygulama bölgelerinin bakımı öncesi; aynı hastanın farklı bölgelerinde yapılacak olan uygulamalarda oluşabilecek kontaminasyonu önlemek için uygulama öncesi ve sonrası.

Cerrahi el antisepsisi uygulanması gereken durumlar: Herhangi bir cerrahi, doğumsal ve girişimsel radyoloji işlemleri öncesi Santral veya spinal katater takılması, implant uygulaması, amniosentez, plevral dren yerleştirilmesi vb. uygulamalar.

Fiziksel – Kimyasal Özellikleri

 • Etil alkol : 755 ml/l
 • +20°C yoğunluk yaklaşık : 0,870
 • +20°C’de pH yaklaşık: 5,5 (Cilt pH değerine yakın)
 • Havadan kaynaklı bio kontaminasyona direnç çalışması mevcuttur

Kimyasal İçerik

 • Etanol (%70) – (700 mg/g ie 755 ml/l – N° CAS 64-17-5)
 • Yumuşatıcı ajan
 • Nemlendirici ajan
 • Su

Kullanım Önlemleri

 • 99/45/EC Avrupa direktif ve eklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Yanıcıdır. Kullanım önerilerine uyulmalıdır.
 • Ürün başka kimyasallarla karıştırılmamalıdır.
 • Kazara yutulması halinde doktora başvurulmalıdır.

Depolama Koşulları

Ürün +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında, iyi havalandırılmış yerlerde orjinal ambalajında saklanmalıdır.

Ambalaj

 • 75 mL şişe, 1 koli = 20 şişe
 • 300 mL şişe, 1 koli = 6 şişe
 • 500 mL pompasız şişe, 1 koli = 12 şişe
 • 500 mL şişe, 1 koli = 12 şişe
 • 1 L şişe, 1 koli = 12 şişe
 • 1 L airless şişe, 1 koli = 12 şişe

Yaşam için elele...

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

Tenty 403X

Muayene Eldiveni

Sterix Supreme Soft PF

Cerrahi Eldiven

Encore Latex Micro

Steril Microcerrahi Eldiveni

InTouch Sense

Cerrahi Eldiven